Identificatieplicht

Algemeen

Mr. R.W.A. Offermanns verzoekt zijn cliënten om zich bij aanvang van een zaak op een juiste wijze aan hem te identificeren. Identificatie kan als volgt plaatsvinden:

  • Bij natuurlijke personen: met behulp van een geldig legitimatiebewijs (paspoort / rijbewijs / identiteitskaart).
  • Bij rechtspersonen: met behulp van een uittreksel uit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en een geldig legitimatiebewijs (paspoort / rijbewijs / identiteitskaart) van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon.
 
Waarom identificeren

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) – voorheen Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) – is mr. R.W.A. Offermanns verplicht cliënten en vertegenwoordigers van cliënten in geval van bepaalde diensten te identificeren aan de hand van paspoorten of rijbewijzen, uittreksels uit officiële handelsregisters of andere door de Wwft daartoe aangewezen documenten.

Daarnaast is vanaf 1 juli 2009 ook de Verordening op de administratie en de financiële integriteit (Vafie) van kracht. Op grond van deze verordening zijn advocaten verplicht elke cliënt te identificeren.

De identiteitsbewijzen worden centraal door mr. R.W.A. Offermanns bewaard. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt ter nakoming van de wettelijke verplichtingen waaraan mr. R.W.A. Offermanns is onderworpen alsmede ten behoeve van de gevraagde werkzaamheden.

 
Veilige kopie met KopieID-app

Het is handig als u voor de eerste bespreking een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs) stuurt naar Offermanns Advocatuur & Mediation. U kunt daarvoor de KopieID-app gebruiken. De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Volg de stappen in de KopieID-app en stuur de kopie van uw identiteitsbewijs naar mail@richard-offermanns.nl. Tijdens de eerste bespreking is het dan niet meer nodig om een kopie te maken van uw identiteitsbewijs, maar volstaat een controle van uw identiteitsbewijs.