Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Op het gebruik van deze website www.richard-offermanns.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 
Disclaimer

Informatie op deze website

Offermanns Advocatuur streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Offermanns Advocatuur niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Offermanns Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Offermanns Advocatuur en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Offermanns Advocatuur garandeert niet dat e-mails die aan Offermanns Advocatuur zijn verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Offermanns Advocatuur te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Offermanns Advocatuur heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Offermanns Advocatuur aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 
Copyright 

Alle publicaties en uitingen van Offermanns Advocatuur zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Offermanns Advocatuur daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 
Melden verouderde informatie, taalfouten en niet functioneerde hyperlinks

Fouten of niet goed functioneerde onderdelen van deze website kunt u via onderstaand formulier mailen naar mail@richard-offermanns.nl.