Geen derdengeldenrekening

 
Algemeen

Het houden van derdengelden voor een cliënt was vroeger voor advocaten vanzelfsprekend. De derdengeldenrekening raakt echter steeds meer uit de gratie bij advocaten. Sinds 1 januari 2017 is een derdengeldenrekening alleen maar verplicht voor advocaten die ook daadwerkelijk derdengelden ontvangen. Advocaten die geen derdengelden ontvangen en dus geen stichting hebben, dienen dit te melden bij de lokale deken. 

 

Publicatie geen stichting Derdengelden

Offermanns Advocatuur is met ingang van 1 januari 2022 gestopt met het ontvangen van derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur en is vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. In het geval mr. Offermanns toch met derdengelden wordt geconfronteerd, dan zorgt hij ervoor dat de gelden hetzij conform artikel 6.19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, hetzij dat hij zich alsnog aansluit bij een stichting derdengelden (en de gelden via deze stichting laten lopen). Alle regels omtrent derdengelden zijn dan van toepassing. Onder geen enkele omstandigheid ontvangt mr. Offermanns derdengelden op zijn kantoorrekening.

Mr. Offermanns heeft de Orde ervan op de hoogte gesteld dat hij geen stichting derdengelden heeft, en zal de Orde ook informeren bij enige wijziging inzake de beschikbaarheid van een stichting derdengelden. Hij maakt via deze website openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend dat hij geen derdengelden kan ontvangen omdat hij niet beschikt over een stichting derdengelden.
 
 

Link naar artikel op website NOvA

Link naar Verordening op de advocatuur